Finderup Kirke Se fuld størrelse

Finderup Kirke

En beretning om kirken, dens udvikling gennem århundreder og tilhørsforholdet til Kragerup Gods. Bogen rummer desuden historier om præster og degne og deres arbejdsvilkår.

Flere detaljer

129,00 DKK

  • År: 2006
  • Udgiver: Finderup Menighedsråd
  • Forfatter: Bent Frandsen
  • Type: Hæftet
  • Sider: 73

Udvidet info:

Bogen indeholder naturligvis informationer om kirkebygningen, dens tilblivelse og forandringer og om inventaret. Alterkalken betragtes som en stor sjældenhed, da den er fra omkring år 1325, og der er bevaret meget få alterkalke fra 1300-tallet.

Bogen indeholder også sagn, f.eks. om årsagen til, at våbenhuset blev bygget på nordsiden, hvor kvindedøren var. - En "lindorm" havde, ifølge sagnet, lagt sig foran mændenes dør på sydsiden og hindrede dem i at komme ind i kirken. Derfor blev våbenhuset bygget på nordsiden, hvor der var uhindret adgang til kirken.

Der er også gode præste- og degnehistorier, og forklaringen på udtrykket "når det regner på præsten, drypper det på degnen". En del af lønsystemet var nemlig "offergaver", som betaltes af kirkens brugere ved kirkelige handlinger som dåb, bryllup og begravelse. Offergaverne til præsten var væsentlig større end dem, som degnen fik ved samme lejlighed.

Bogen er rigt illustreret med både tegninger og fotos, som giver et væsentligt bidrag til den gode historie.

Skriv din anmeldelse

Finderup Kirke

Finderup Kirke

En beretning om kirken, dens udvikling gennem århundreder og tilhørsforholdet til Kragerup Gods. Bogen rummer desuden historier om præster og degne og deres arbejdsvilkår.

Skriv din anmeldelse